0Item(s)
0 0

PENGENALAN KEPADA ANALISIS TEMATIK

Product Code ED2448
Product Name: PENGENALAN KEPADA ANALISIS TEMATIK
Category: Dr HJH Mumtaz Begam Binti Abdul Kadir
Star Rating: 6 Star
Printable: NO
Original Price: RM 32.00
After Discount: RM 16.00
  ECopy (PDF) via Email

PENGENALAN KEPADA ANALISIS TEMATIK

Dalam e-buku ini, kita akan meneroka apa yang terlibat dalam analisis tematik, kelebihannya, dan bagaimana ia boleh digunakan secara efektif dalam usaha penyelidikan kita. Topik yang akan kita kaji termasuk: Memahami asas analisis tematik Mengenal pasti tema dalam data kualitatif Kod dan analisis data menggunakan analisis tematik Menerapkan analisis tematik dalam reka bentuk penyelidikan Kelebihan dan kelemahan analisis tematik Contoh analisis tematik dari laporan temubual mendalam Perisian untuk menjalankan analisis tematik


Currently No Review