0Item(s)
0 0

KAJIAN KUALITATIF PANDUAN ANALISIS COHEN KAPPA

Product Code EA3387
Product Name: KAJIAN KUALITATIF PANDUAN ANALISIS COHEN KAPPA
Category: AAA Penulis
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: RM 12.00
After Discount: RM 11.40
  ECopy (PDF) via Email

KAJIAN KUALITATIF PANDUAN ANALISIS COHEN KAPPA

Panduan analisis Cohen Kappa digunakan untuk menentukan sejauh mana tepatnya satu tema atau sub- tema mewakili fenomena yang dikaji dalam penyelidikan kualitatif. Cohen Kappa penting bagi menentukan kebolehpercayaan dalam analisa dapatan. Cohen Kappa melibatkan aspek perincian dan perbandingan yang dilaporkan dalam dapatan temu bual mengikut konteks temu bual yang dilakukan oleh penyelidik dalam kajian kualitatif.


Currently No Review